Aconto – Slik er tilbudet på forbrukslån

Aconto er en av de eldste selskapene i Norge innenfor formidling av forbrukslån uten sikkerhet. En lånemegler innhenter tilbud på vegne av den som søker, og tilbudene kommer fra banker som megleren har inngått samarbeid med. Per i dag betyr dette at du kan potensielt få 16 tilbud på lån via Aconto, fordi selskapets portefølje teller 16 banker.

Anbefalt artikkel: Aconto.no er solgt til Hudya Gruppen

Bankene er Collector Bank, Avida, BB Bank, BN Bank, Bank Norwegian, Optin, Komplett Bank, Ekspress Bank, Ikano Bank, Easybank, Instabank, Santander, Svea Finans, Express Bank, Re:member og yA Bank.

Samtlige av de 16 bankene vil kunne være behjelpelige med lån til refinansiering, i tillegg til vanlige forbrukslån. Tar du opp et lån til refinansiering trenger du kun fylle ut skjema for fullmakt, samt oppgi informasjon om hvilke selskap som er kreditorer. Din nye bank vil da sørge for å innfri gjelden.  

Et utvalg av bankene tilbyr også såkalte brukskreditter (fleksible lån). Dette er en kreditt der du ikke betaler renter for annet enn det du bruker av kredittrammen. Brukskreditter har således ingen fast nedbetalingsplan.

Alle lånemegleres tjenester er helt gratis for den som søker (meglerne i stedet får provisjoner fra bankene), i tillegg til at lånetilbudene er uforpliktende. Formidlingen foretas av Acontos eget kundeservice. Per i dag teller antall ansatte kundebehandlere 15 personer, noe som er svært høyt i dette markedet.

Noen positive aspekter ved selskapet

Acontos kundeservice er etter min mening blant de beste jeg har sett hos lånemeglere for usikrede lån og kreditter.

Med et høyt antall både søknader og kundemedarbeidere, går det raskt og effektivt når du bruker megleren. Det er også enkelt å komme i kontakt med kundebehandlerne. Det kan gjøres enten via telefon eller per epost, og selskapet har lang kontortid alle dager.  

Det viktigste er likevel at Aconto samarbeider med mange banker, og at bankene dekker alle typer lån uten sikkerhet.

Behandlingstiden på søknader om forbrukslån kan derimot være litt lenger når du velger en lånemegler. Du kan lese mer om hvor lang tid det tar å utbetale lån hos finnlånutensikkerhet.com.

Hva jeg ikke liker så godt

Informasjonen du finner på Acontos nettside er i mine øyne noe uoversiktlig. Dette har imidlertid neppe stor betydning for flesteparten som bruker selskapet. De har tall som er ulike på forsiden, f.eks når det kommer til rentenivået.

Det er rett og slett litt rotete og vanskelig å finne informasjon. Utover akkurat dette punktet har jeg ingenting å utsette på lånemegleren.

Anbefalt artikkel: Finansdepartementet kaller inn bankene til møte etter forbrukslån-uro

Vilkår for å søke

Vilkårene som en lånemegler stiller til søkeren kan ses på som retningsgivende. Dette fordi hver enkelt bank har sine egne unike krav for at du skal få låne.

Hos Aconto oppgir de for tiden at minstekravene er følgende:

  • Alderskrav: 20 år
  • Inntektskrav: 100 000 kroner per år

Er du 20 år og tjener 100 000 kroner kan du få lån, men da sannsynligvis kun i de bankene som har dette som minstekrav.

De bankene som Aconto samarbeider som har høyere krav til inntekt eller alder, vil sannsynligvis avslå søknaden. De strengeste kravene vi ser hos enkelte banker på disse punktene er henholdsvis 25 år og 250 000 kroner i årsinntekt.

Du kan bruke pengene slik du selv ønsker. Mange tar for eksempel opp forbrukslån til bryllup eller for å dekke regninger som ikke er planlagt.

I tillegg er det felles for de fleste bankene at søkeren må være norsk, eller bosatt og skattepliktig i Norge. Bankene krever også at søkeren ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker.

De viktigste nøkkeltallene du bør vite om..

Nominell rente: fra 6,5%

Lånebeløp: 5 000 – 500 000 kroner

Nedbetalingstid: 15 år *

Aldersgrense: 18 år

Inntektskrav: 100 000 kroner per år

* 15 år maksimum for refinansiering, 5 år maksimum for standard lån

About Author